Skip To Main Content

Header Holder ( No sticky)

Sticky Header

Landing Nav

Breadcrumb

Teacher Directory

teacher directory

 

 

Kindergarten

(TK) Megan Radford

909-949-7750 ext 14124

 
Jolene Hruska 909-949-7750 ext 14202  Kindergarten Website
Christa Matthews 909-949-7750 ext 14201  
Cari Pike 909-949-7750 ext 14101  Kindergarten Website

First Grade

Taylor Barry

909-949-7750 ext 14105

 
Julie Thornes

909-949-7750 ext 14102

 
Lisa Rowe 909-949-7750 ext 14103  

Second Grade

Josiane Dickenson 909-949-7750 ext 14109  
Christine Mendez 909-949-7750 ext 14104  

Third Grade

Stacy Dominguez  909-949-7750 ext 14106  
Karen Kipley 909-949-7750 ext 14108  
  Madee Cho 909-949-7750 ext 14107  

Fourth Grade

Cynthia Castillo 909-949-7750 ext 14112  
Melody Trujillo 909-949-7750 ext 14113  
Sarah Fash 909-949-7750 ext 14115 Mrs. Fash's Class Website

Fifth Grade

Sarah Fash 909-949-7750 ext 14115 Mrs. Fash's Class Website
Lisa Harich 909-949-7750 ext 14110    Mrs. Harich's Class Website     
Lori Lavarias 909-949-7750 ext 14116 Mrs. Lavarias' Class Website

Sixth Grade

Carly Forbes 909-949-7750 ext 14117  
Lena Juarez 909-949-7750 ext 14114 Mrs. Juarez's Class Website
Karleen Mowery 909-949 7750 ext 14118 Mrs. Mowery's Class Website

SDC

     
Holly Mead (K-2) 909-949-7750 ext 14121  
 (3-4) 909-949-7750 ext 14122  
Roberta Melo (5-6) 909-949-7750 ext 14123  

RSP

     Jennifer Ocegueda           909-949-7750 ext 14426  
Caitlin Heundl
909-949-7750 ext 14426